Cookies- & Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

1. Generelt

Denne privatlivspolitik er gældende for SKABERLYST v/ Signe Eriksen, og beskriver, hvordan Skaberlyst (herefter “os”, “vi”, “vores”) indsamler og behandler oplysninger om dig, samt hvad dine rettigheder er i den forbindelse.

Privatlivspolitikken er gældende for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med køb af produkter fra vores webshop, deltagelse i live-kurser, hjemmesiden, facebook og tilmelding til nyhedsmailen. Desuden afgives personoplysninger ved køb af abonnement til SYNOTER.

Skaberlyst er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Du kan til enhver tid kontakte Skaberlyst som beskrevet under afsnit 8, kontaktoplysninger.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, formål og retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller omfang kan henføres til dig. Skaberlyst indsamler personoplysninger i det omfang, det er nødvendig for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysninger. Anden formulering?

1. Når der indsamles personoplysninger via www.skaberlyst.dk sikrer vi, at det sker med afgivelse af dit samtykke, således at du er informeret om, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Formålet med indsamling af oplysninger er at give dig en bedre oplevelse, når du bruger hjemmesiden samt at målrette markedsføringen af vores produkter, så markedsføringen bliver mere relevant for dig.

Herunder er formålet retargeting af Facebook og Google. Behandlingen af oplysningerne er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at optimere hjemmesiden.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens Artikel 6, stk.1, litra a.

2. Når du køber et produkt via www.Skaberlyst.dk eller skriver til os via hjemmesidens kontaktformular, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Det kan være navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, samt oplysningen om den IP-adresse bestillingen er foretaget fra.

Formålet er, at vi kan levere de bestilte produkter. Formålet er også, at vi kan opfylde vores aftale med dig, herunder at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt at kunne hjælpe med at genetablere adgang til downloadede produkter.

Oplysninger om dine køb bliver også behandlet for at imødekomme lovkrav, blandt andet i forhold til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens Artikel 6, stk 1, litra b, c, og f.

3. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og din e-mailadresse. Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens Artikel 6, stk.1, litra f.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Der er et link afmelding i bunden af hvert eneste nyhedsbrev, der sendes fra SKABERLYST.

3. Modtagere af personoplysninger

Alle oplysninger indsamlet af SKABERLYST bliver behandlet med passende fortroligheds- og sikkerhedsniveau.

Personoplysningerne videregives kun til Skaberlysts interne afdelinger samt til udvalgte tredjeparter, der benytter dine personoplysninger for at kunne levere varer eller ydelser, som du har bestilt.

SKABERLYST videregiver kun personoplysninger, når der er berettiget og hjemlet grundlag for dette. Videregivelse kan ske i forbindelse med domstolsbehandling, voldgifter eller behandling hos anden offentlig myndighed.

Oplysninger kan overlades til andres eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi bruger eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring – herunder retargeting samt indhentning af anmeldelser og bedømmelser af virksomheden og vores produkter.

Vores eksterne samarbejdspartnere er databehandlere. De behandler data, som vi er dataansvarlige for, under vores instruks. Databehandlere må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed.

SKABERLYST har indgået skriftlige databehandleraftaler med de databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

4. Dine rettigheder

For at medvirke til større åbenhed og gennemsigtighed omkring behandlingen af dine personoplysninger, skal vi som databehandler oplyse dig om dine rettigheder.

1. Indsigtsretten.

Du har ret til at få oplyst, hvilke data vi har registreret om dig, hvorfor de er registreret, hvor vi har data fra, og hvilke tredjeparter der eventuelt har modtaget dine data.

Du kan til enhver tid skriftligt anmode om at få udleveret en kopi af dine personoplysninger.

Anmodningen sendes til kontakt@skaberlyst.dk.

Vær opmærksom på, at vi kan bede dig fremsende legitimation, således at dine personoplysninger kun udleveres til netop dig.

2. Retten til berigtigelse.

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger.

Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, bedes du rette skriftlig henvendelse til os på kontakt@skaberlyst.dk

3. Retten til sletning.

I visse tilfælde har du ret til at få slette alle eller dele af dine personoplysninger hos os.

Dette gælder hvis du tilbagekalder dit samtykke, med undtagelse af følgende situationer:

  • Du har en bestilling hos os, som endnu ikke er afsendt.
  • Du har foretaget et køb hos os. Her opbevarer dine oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne.
  • Du har en uafklaret sag hos vores kundeservice.

4. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. Eksempelvis hvis du mener, at oplysningerne ikke er korrekte.

5. Retten til dataportabilitet.

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysningerne, som du selv har oplyst, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

6. Retten til indsigelse.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager med henblik på markedsføring eller som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jf. pkt. 2.2 og 2.3.

Indsigelsen sendes skriftligt til kontakt@skaberlyst.dk

7. Retten til at tilbagekalde samtykke.

Du har ret til, til enhver tid, at tilbagekalde et samtykke, som du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

Samtykke tilbagekaldes ved at kontakte os på kontakt@skaberlyst.dk

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke til nyhedsbrevet, gøres det ved at afmelde nyhedsbrevet via linket i bunden af det pågældende nyhedsbrev.

Ønsker du at afmelde medlemskab af Synoter, kan du gøre det ved at logge ind i Synoter Studio og stoppe fornyelse af abonnement. Du kan også afmelde medlemskab ved at sende en mail til kontakt@skaberlyst.dk

5. Sletning af persondata

Opbevaringsperioden for personoplysninger er fastsat i forhold til dokumentation for interessekonflikter samt forældelsesfrister vedrørende rådgiveransvar.

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når du afmelder nyhedsbrevet eller trækker dit samtykke tilbage, medmindre vi har et andet retsligt grundlag for behandling af oplysningerne.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb gennemført på www.skaberlyst.dk , opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Ved køb af online-kurser eller medlemskab af Synoter Studio opbevarer vi dine personoplysninger for, at du kan bevare din adgang til disse via Simplero.

Ønsker du din personoplysninger slettet, skal du derfor huske at downloade dine kurser og magasiner til din egen computer.

Som live-kursist har du adgang til et online syrum. Du har adgang til dette syrum 1 år efter endt kursus, hvorefter dine personoplysninger slettes. Ønsker du dine data slettet inden, bedes du kontakte os på mail kontakt@skaberlyst.dk

6. Sikkerhed

Alle oplysninger indsamlet af SKABERLYST bliver behandlet med passende fortroligheds- og sikkerhedsniveau.

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes.

Ligeledes er der gennemført passende sikkerhedsforanstaltninger mod, at uvedkommende kan få kendskab til eller misbruge personoplysningerne.

Adgang til dine personoplysninger gives kun til de medarbejdere, der har et reelt behov for adgang til oplysningerne, for at kunne udføre deres arbejde.

7.  Ændringer i privatlivspolitikken

Såfremt vi foretager ændringer i privatlivspolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden, hvor du altid vil kunne finde den nyeste version af vores privatlivspolitik.

8. Kontaktoplysninger

SKABERLYST v. Signe Eriksen er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles via hjemmesiden.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til vores privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder beskrevet i afsnit 4, kan du kontakte :

Skaberlyst

Nørrebrogade 18B

8000 Aarhus C

Tlf. nr. 2445 6909

Kontakt@skaberlyst.dk

9. Versioner

Denne version af www.skaberlyst.dk privatlivspolitik er opdateret den 29 marts 2021.

Cookies